Giải câu 2 Bài So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 22 - SGK Toán 4:

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 8 316; 8 136; 8 361.

b) 5 724; 5 742; 5 740.

c) 64 831; 64 813; 63 841.

Bài làm:

a) Các con so sánh các số với nhau để được kết quả sau:

8 136; 8 316; 8 361.

b) Các con so sánh các số với nhau để được kết quả sau:

5 724; 5 740; 5 742

c) Các con so sánh các số với nhau để được kết quả sau:

1 890; 1 945; 1 954; 1 969.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021