Giải bài Phép cộng phân số sgk Toán 4 trang 126

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Phép cộng phân số trang 125 sgk toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Ví dụ: Thực hiện phép tính :

Ta có: : = \(\frac{3 + 2}{8}\)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 126 sgk toán lớp 4

Tính

a) b) \(\frac{3}{4}+\frac{5}{4}\)

c) d) \(\frac{35}{25}+\frac{7}{25}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 126 sgk toán lớp 4

Tính chất giao hoán

Viết tiếp vào chỗ chấm:

\(\frac{2}{7}+\frac{3}{7}\) = ...

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 126 sgk toán lớp 4

Hai ô tô cùng chuyển gạo ra một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được số gạo trong kho. Ô tô thứ hai chuyển được \(\frac{3}{7}\) số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021