Giải câu 3 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 123 (tiết 2)

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 124 sgk toán lớp 4

Trong các phân số phân số nào bằng \(\frac{5}{9}\)?

Bài làm:

Rút gọn các phân số đã cho, ta có:

Chia cả tử và mẫu cho 4 ta được:

;

Chia cả tử và mẫu cho 3 ta được:

Chia cả tử và mẫu cho 5 ta được:

;

Chia cả tử và mẫu cho 7 ta được:

Vậy các phân số bằng là: \(\frac{20}{36};\frac{35}{63}\)

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021