Giải câu 1 Bài So sánh các số có nhiều chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 13 - sgk toán 4:

Giải câu 1 Bài So sánh các số có nhiều chữ số

9999 ...10 000 653 211....653 211

99 999 ...100 000 43 256... 432 510

726 585...557 652 845 713...854 713

Bài làm:

9999 < 10 000 653 211 = 653 211

99 999 < 100 000 43 256 < 432 510

726 585 > 557 652 845 713 < 854 713

Để học tốt: Trước khi làm bài tập này, các con cần xem lại lí thuyết, thực hiện đúng theo lí thuyết để làm nhé!

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021