Giải câu 2 bài : Luyện tập chung Toán lớp 4 trang 90 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 90 sgk toán lớp 4

Tính:

a) 39 870 : 123

b) 25 863 : 251

c) 30 395 : 217

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con đặt phép tính theo hàng dọc, rồi thực hiện phép chia từ trái sang phải như phần lí thuyết đã học.

Ta được kết quả như sau:

Giải bài : Luyện tập chung - Toán lớp 4 trang 90 SGK

39870 : 123 = 324 (dư 18)

Giải bài : Luyện tập chung - Toán lớp 4 trang 90 SGK

25863 : 251 = 103 (dư 10)

Giải bài : Luyện tập chung - Toán lớp 4 trang 90 SGK

20 395 : 217 = 140 (dư 15)

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021