Giải bài tập 1 trang 177 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 177 - sgk toán lớp 4

a) Đọc các số:

975 368 ;

6 020 975 ;

94 351 708 ;

80 060 090

b) Trong mỗi số trên, chữ số 9 ở hàng nào và có giá trị là bao nhiêu ?

Bài làm:

Bài 1:

Các đọc của số 975368 là:

Chín trăm bảy mươi lăm nghìn ba trăm sáu mươi tám. Chữ số 9 ở hàng trăm nghìn và có giá trị là 9 trăm nghìn.

Các đọc của số 6020975 đọc là:

Sáu triệu không trăm hai chục nghìn chín trăm bảy mươi lăm. Chữ số 9 ở hàng trăm và có giá trị là 9 trăm.

Các đọc của số 94351708 đọc là:

Chín mươi bốn triệu ba trăm năm mươi mốt nghìn bảy trăm linh tám. Chữ số 9 ở hàng chục triệu và có giá trị là 9 chục triệu.

Các đọc của số 80060090 đọc là:

Tám chục triệu không trăm sáu mươi nghìn không trăm chín mươi. CHữ số 9 ở hàng chục và có giá trị là 9 chục.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021