Giải bài Tính chất giao hoán của phép cộng

  • 1 Đánh giá

Bám sát cấu trúc SGK Toán 4, bài học này các con học về Tính chất giao hoán của phép cộng. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, giúp các con học tốt hơn

A. Lý thuyết

Tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

a + b = b + a.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 43 - SGK Toán 4:

Nêu kết quả tính:

a) 468 + 379 = 847

379 + 468 = ...

b) 6 509 + 2 876 = 9 385

2 876 + 6 509= ...

c) 4 268 + 76 = 4 344

76 + 4 268 = ...

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 43 - SGK Toán 4:

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) 48 + 12 = 12 + ...

65 + 297 = ... + 65

.... + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + ...

84 + 0 = ...+ 84

a + 0 = ...+ a = ...

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 43 - SGK Toán 4:

Giải câu 3 Bài Tính chất giao hoán của phép cộng

a) 2 975 + 4 017 ... 4 017 + 2 975

2 975 + 4 017 ... 4 017 + 3 000

2 975 + 4 017 ... 4 017 + 2 900

b) 8 264 + 927 ... 927 + 8 300

8 264 + 927 .... 900 + 8 264

927 + 8 264 .... 8 264 + 927

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Chủ đề liên quan