Giải toán 4 bài: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) trang 157sgk

  • 3 Đánh giá

Giải toán lớp 4, giải bài ứng dụng tỉ lệ bản đồ trang 157 sgk toán 4, để học tốt toán 4. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

A. Bài tập

Quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây là 41km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000, quãng đường đó dài bao nhiêu mi - li -mét?

Bài giải:

41km = 41 000 000mm

Quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây trên bản đồ dài là:

41000000 : 1000000 = 41 (mm)

Đáp số: 41mm

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 158 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tỉ lệ bản đồ1 : 10 0001 : 50001 : 20 000
Độ dài thật5km25m2m
Độ dài trên bản đồ....cm....mm....dm

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 158 - sgk toán lớp 4

Quãng đường từ bản A đến bản B dài 12km. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100000, quãng đường đó dài bao nhiêu xăng - ti - mét?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 158 - sgk toán lớp 4

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m, được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1: 500. Hỏi trên bản đồ đó, độ dài của mỗi cạnh hình chữ nhật là mấy xăng - ti - mét?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 85 lượt xem
Chủ đề liên quan