Giải bài : Diện tích hình bình hành

  • 1 Đánh giá

Diện tích hình bình hành được tính như thế nào khi ta biết độ dài đáy và đường cao. Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Giải bài : Diện tích hình bình hành

  • DC là đáy của hình bình hành
  • AH vuông góc với DC.
  • Độ dài AH là chiều cao của hình bình hành.

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

S = a x h

(S là diện tích, a là độ dài đáy, b là chiều cao của hình bình hành)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 104 sgk toán lớp 4

Tính diện tích mỗi hình bình hành sau:

Giải bài : Diện tích hình bình hành

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 104 sgk toán lớp 4

Giải bài : Diện tích hình bình hành

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 104 sgk toán lớp 4

Tính diện tích hình bình hành, biết

a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm.

b) Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 13dm.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan