Giải toán 4 bài: Ôn tập về phân số trang 166 sgk

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4, giải bài Ôn tập về phân số trang 166 sgk toán 4, để học tốt toán 4. Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 166- sgk toán lớp 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

là phân số chỉ phần đã tô màu của hình nào ?

A. Hình 1 B. Hình 2

C. Hình 3 D. Hình 4

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 167 - sgk toán lớp 4

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 167 - sgk toán lớp 4

Rút gọn các phân số:

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 167 - sgk toán lớp 4

Quy đồng mẫu số các phân số:

và $\frac{3}{7}$

và $\frac{6}{45}$

, và $\frac{1}{3}$

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 167 - sgk toán lớp 4

Sắp xếp các phân số: theo thứ tự tăng dân.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 28 lượt xem
Chủ đề liên quan