Giải toán 4 bài: Ôn tập về phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164 sgk

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4, giải bài Ôn tập về phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164 sgk toán 4, để học tốt toán 4. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 164 - sgk toán lớp 4

Tính các giá trị của các biểu thức: m + n; m - n; m x n; m : n, với:

a) m = 952, n = 28

b) m = 2006, n = 17

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 164 - sgk toán lớp 4

Tính:

a) 12054 : (15 + 67)

29150 - 136 x 201

b) 9700 : 100 + 36 x 12

(160 x 5 - 25 x 4) : 4

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 164 - sgk toán lớp 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a)

36 x 25 x 4

18 x 24 : 9

41 x 2 x 8 x 5

b)

108 x (23 + 7 )

215 x 86 + 215 x 14

53 x 128 - 43 x 128

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 164 - sgk toán lớp 4

Một cửa hàng tuần đầu bán được 319m vải, tuần sau bán được nhiều hơn tuần đầu 76m. Hỏi trong hai tuần đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải, biết rằng cửa hàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 164 - sgk toán lớp 4

Một hộp bánh giá 24000 đồng và một chai sữa giá 9800 đồng. Sau khi mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa, mẹ còn lại 93 200 đồng. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu tiền?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 31 lượt xem
Chủ đề liên quan