Giải bài : Dấu hiệu chia hết cho 2

  • 1 Đánh giá

Để biết một số có chia hết cho 2 không ta cần những dấu hiệu nhận biết như thế nào? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Dấu hiệu chia hết cho 2

  • Các số có chữ số tận cùng là 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì chia hết cho 2
  • Chú ý: Các số có chữ số tận cùng là 1 ; 3 ; 5; 7 ; 9 thì không chia hết cho 2.

Số chẵn lẻ

  • Số chia hết cho 2 là số chẵn.

Ví dụ: 0 ; 2; 4 ; 6 ; 8 ; ... ; 156 ; 158 ; 160 ... là các số chẵn.

  • Số không chia hết cho 2 là số lẻ.

Ví dụ : 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; ... ; 567 ; 569 ; 571 ; ... là các số lẻ.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 95 sgk toán lớp 4

Trong các số 35; 89; 98; 1000; 744; 867; 7536; 84683; 5782; 8401

a) Số nào chia hết cho 2

b) Số nào không chia hết cho 2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 95 sgk toán lớp 4

a) Viết bốn số có hai chữ số, mỗi số đều chia hết cho 2

b) Viết hai số có ba chữ số, mỗi số đều không chia hết cho 2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 95 sgk toán lớp 4

a) Với ba chữ số 3; 4; 6 hãy viết các số chẵn có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó

b) Với ba chữ số 3; 5; 6 hãy viết các số lẻ có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 95 sgk toán lớp 4

a) Viết số chẵn thích hợp vào chỗ chấm:

340 ; 342 ; 344 ; …; … ; 350

b) Viết số lẻ thích hợp vào chỗ chấm:

8347 ; 8349 ; 8531 ; … ; … ; 8357.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 19 lượt xem
Chủ đề liên quan