Giải Bài: Luyện tập trang 84

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc hướng dẫn các con ôn tập và làm các bài tập về phép chia cho số có hai chữ số. Chúc các con học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 84 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 4725 : 15 b) 35 136 : 18

4647 : 82 18 408 : 52

4935 : 44 17 826 : 48

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 84 sgk Toán lớp 4

Cứ 25 viên gạch hoa thì lát được nền nhà. Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 84 sgk Toán lớp 4

Một đội sản xuất có 25 người. Tháng 1 đội đó làm được 855 sản phẩm, tháng 2 làm được 920 sản phẩm, tháng 3 làm được 1350 sản phẩm. Hỏi cả 3 tháng đó trung bình mỗi người của đội làm được bao nhiêu sản phẩm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 84 sgk Toán lớp 4

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Chủ đề liên quan