Giải bài nhân một số với một hiệu

  • 1 Đánh giá

Ở bài trước, chúng ta đã học bài nhân một số với một tổng. Hôm nay, cũng là phép nhân nhưng chúng ta sẽ đến với phép nhân một số với một hiệu. Liệu hai phép nhân này có gì khác nhau hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu kĩ hơn ở bài học ngay sau đây.

A. Lý thuyết

Tinh và so sánh giá trị của hai biểu thức:

5 x ( 8 -4) và 5 x 8 - 5 x 4

Ta có: 5 x ( 8 - 4) = 5 x 4 = 20

5 x 8 - 5 x 4 = 40 - 20 = 20

Vậy 5 x ( 8 -4) = 5 x 8 - 5 x 4

=> Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với một số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

a x (b -c) = a x b - a x c

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 67 - sgk Toán lớp 4

Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống ( theo mẫu):

Giải bài nhân một số với một hiệu

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 68 - sgk Toán lớp 4

Áp dụng tính chất nhân một số với một hiệu để tính:

a) 47 x 9 b) 138 x 9

24 x 99 123 x 99

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 68 - sgk Toán lớp 4

Một cửa hàng bán trứng có 40 giá để trứng, mỗi giá để trứng có 175 quả. Cửa hàng đã bán hết 10 giá trứng. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quả trứng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 68 - sgk Toán lớp 4

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

( 7 -5) x 3 và 7 x 3 - 5 x 3

Từ kết quả so sánh và nêu cách nhân một hiệu với một số.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 14 lượt xem
Chủ đề liên quan