Giải bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc

  • 1 Đánh giá

Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập

A. Lý thuyết

Giả sử, ta cần vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước.

Để vẽ đường thẳng CD, ta làm như sau:

B1: Đặt một cạnh góc vuông của ê-ke trùng với đường thẳng AB

B2:Trượt thước ê-ke theo đường thẳng AB sao cho cạnh góc vuông còn lại của ê-ke gặp điểm E.

B3: Vẽ một đường thẳng theo cạnh góc vuông thứ 2. Đây chính là đường thẳng CD cần vẽ.

Áp dụng cách vẽ hai đường thẳng vuông góc trên để vẽ đường cao của tam giác.

Đường cao của tam giác là đoạn thẳng đi qua một đỉnh và vuông góc với cạnh đối diện của đỉnh đó (Hình vẽ).

Giải bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 52 - SGK Toán 4:

Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau:

Giải câu 1 Bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 53 - SGK Toán 4:

Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:

Giải câu 2 Bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 53 - SGK Toán 4:

Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E trên cạnh AB

Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC tại điểm G. Ta thu được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật, nêu tên các hình chữ nhất đó.

Giải câu 3 Bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Chủ đề liên quan