Giải câu 1 Bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 52 - SGK Toán 4:

Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau:

Giải câu 1 Bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Bài làm:

Các con thực hiện các bước ở phần lí thuyết để vẽ theo yêu cầu bài toán:

Giải câu 1 Bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Giải câu 1 Bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Giải câu 1 Bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021