Giải bài : Luyện tập Toán lớp 4 trang 100 101 SGK

  • 1 Đánh giá

Nhằm mục đích luyện tập toàn bộ lí thuyết và bài tập về ki-lô-mét vuông. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 100 sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

530dm2 = …cm2 84600cm2 = …..dm2

13dm2 29cm2 = cm2 300dm2 = … m2

10km2 = … m2

900000m2 = ….km2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 100 sgk toán lớp 4

Tính diện tích khu đất hình chữ nhật, biết:

a) Chiều dài 5km, chiều rộng 4km.

a) Chiều dài 8000m, chiều rộng 2km.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 101 sgk toán lớp 4

Cho biết diện tích của ba thành phố là:

Hà Nội : 921km2

Đà Nẵng : 1255km2

TP.Hồ Chí Minh: 2095km2

a) So sánh diện tích của: Hà Nội và Đã Nẵng; Đã Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội

b) Thành phố nào có diện tích lớn nhất? thành phố nào có diện tích bé nhất?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 100 sgk toán lớp 4

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích khu đất đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 101 sgk toán lớp 4

Cho biết mật độ dân số chỉ số dân trung bình sinh sống trên diện tích 1km2. Biểu đồ dưới đây nói về mật độ dân số của ba thành phố lớn (theo số liệu 1999)

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 4 trang 100 - 101 SGK

Dựa vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Thành phố nào có mật độ dân số lớn nhất ?

b) Mật độ dân số ở thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng mấy lần mật độ dân số ở Hải Phòng?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 128 lượt xem
Chủ đề liên quan