Giải bài Luyện tập Các số có sáu chữ số

  • 1 Đánh giá

Dựa vào cấu trúc sách giáo khoa Toán 4, bài học này sẽ hướng giải các bài tập trong sách một cách chi tiết, dễ hiểu và rõ ràng. Hi vọng các con sẽ nắm chắc được kiến thức bài học

Trong bài học này, các con sẽ ôn lại cách đọc số, cách viết số có sáu chữ số.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 10 - SGK toán 4:

Giải câu 1 Bài Luyện tập - Các số có sáu chữ số

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 10 - sgk toán 4:

a) Đọc các số sau: 2 453; 65 243; 762 543; 53 620.

b) Cho biết chữ số 5 ở mỗi số trên thuộc hàng nào.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 10 - sgk toán 4:

Viết các số sau:

a) Bốn nghìn ba trăm;

b) Hai mươi bốn nghìn ba trăm mười sáu;

c) Hai mươi bốn nghìn ba trăm linh một;

d) Một trăm tám mươi nghìn bảy trăm mười lăm;

e) Ba trăm linh bảy nghìn bốn trăm hai mươi mốt;

g) Chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 10 - sgk toán 4:

Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 300 000; 400 000; 500 000;...;...;....

b) 350 000; 360 000; 370 000;...;...;...

c) 399 000; 399 100; 399 200;...;...;....

d) 399 940; 399 950; 399 960;...;...;...

e) 456 784; 456 785; 456 786;..;...;...

=> Xem hướng dẫn giải


  • 25 lượt xem
Chủ đề liên quan