Giải bài Hai đường thẳng vuông góc

  • 1 Đánh giá

Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Hai đường thẳng vuông góc. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập

A. Lý thuyết

Hai đường thẳng vuông góc với nhau nếu hai đường thẳng đó cắt nhau tại một điểm và tạo thành bốn góc vuông có chung đỉnh (Hình vẽ).

Giải bài Hai đường thẳng vuông góc

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 50 - SGK Toán 4:

Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?

a)

Giải câu 1 Bài Hai đường thẳng vuông góc

b)

Giải câu 1 Bài Hai đường thẳng vuông góc

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 50 - SGK Toán 4:

Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật đó.

Giải câu 2 Bài Hai đường thẳng vuông góc

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 50 - SGK Toán 4:

Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau:

Giải câu 3 Bài Hai đường thẳng vuông gócGiải câu 3 Bài Hai đường thẳng vuông góc

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 50 - SGK Toán 4:

Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông.

Giải câu 4 Bài Hai đường thẳng vuông góc

a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau.

b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Chủ đề liên quan