Giải câu 1 Bài Hai đường thẳng vuông góc

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 50 - SGK Toán 4:

Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?

a)

Giải câu 1 Bài Hai đường thẳng vuông góc

b)

Giải câu 1 Bài Hai đường thẳng vuông góc

Bài làm:

a) Dùng thước ê- ke kiểm tra,ta thấy: Góc đỉnh I cạnh IH và IK là góc vuông

Vậy hai đường thẳng IH và IK vuông góc với nhau.

b) Góc đỉnh M cạnh MP, MQ là góc nhọn

Vậy hai đường thẳng MP và MQ không vuông góc với nhau

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021