Giải câu 1 Bài Hai đường thẳng song song

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 51 - SGK Toán 4:

a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC là một cặp song song với nhau.

Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật đó.

b) Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình vuông MNPQ.

Giải câu 1 Bài Hai đường thẳng song song

Bài làm:

a) Trong hình chữ nhật ABCD có:

  • AB và DC song song với nhau.
  • AD và BC song song với nhau.

b) Trong hình vuông MNPQ có:

  • MN và PQ song song với nhau.
  • MQ và NP song song với nhau.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021