Giải bài tập 3 trang 177 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 177 - sgk toán lớp 4

Tìm x:

a) - = \(\frac{1}{2}\) ;

b) : = 8

Bài làm:

Bài 3:

a) - = \(\frac{1}{2}\)

= + \(\frac{3}{4}\) = $\frac{2 + 3}{4}$

=

b) : = 8

= 8 x = $\frac{8\times 1}{4}$ = $\frac{8}{4}$

= 2

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021