Giải bài Tìm phân số của một số sgk Toán 4 trang 135

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Tìm phân số của một số trang 134 sgk toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Muốn tìm phân số của một số ta lấy số đó nhân với phân số đã cho.

Ví dụ: Muốn tìm của số 12 ta lấy số 12 nhân với $\frac{2}{3}$

12 x = $\frac{12 \times 2}{3}$ = 8

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 135 sgk toán lớp 4

Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có số học sinh được xếp loại khá. Tính số học sinh xếp loại khá của lớp học đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 135 sgk toán lớp 4

Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chiều rộng của sân trường?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 135 sgk toán lớp 4

Lớp 4A có 6 học sinh nam và số học sinh nữ bằng số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021