Giải câu 3 bài Tìm phân số của một số sgk Toán 4 trang 135

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 135 sgk toán lớp 4

Lớp 4A có 6 học sinh nam và số học sinh nữ bằng số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ?

Bài làm:

Số học sinh nữ bằng số học sinh nam, số học sinh nam là 6.

Nên số học sinh nữ là của 6.

Số học sinh nữ của lớp 4A là:

16 x = \({{16\times 9} \over 8}\) = \({{2\times 8 \times 9} \over 8}\) = 2 x 9 = 18 (học sinh)

Đáp số: 18 học sinh

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021