Giải câu 3 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 143

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 143 sgk toán lớp 4

Cho bốn hình tam giác, mỗi hình như hình bên.

a) Hãy xếp 4 hình tam giác dó thành một hình thoi như hình dưới đây.

b) Tính diện tích hình thoi.

Giải câu 2 bài Luyện tập - sgk Toán 4 trang 143

Bài làm:

a) Có thể xếp hình như sau:

  • Đường chéo thứ nhất của hình thoi bằng: 2 × 2 = 4 (cm)
  • Đường chéo thứ hai của hình thoi bằng : 3 x 2 = 6 (cm)

Giải câu 2 bài Luyện tập - sgk Toán 4 trang 143

b) Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 2cm và 5cm.

Diện tích hình thoi = tích hai đường chéo : 2

  • Diện tích của hình thoi là:

Đáp số: 12cm2

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021