Giải bài tập 5 trang 153 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 153 - sgk toán lớp 4

Khoanh vào chữ đặt trước hình thích hợp:

Phân số chỉ phần đã tô màu của hình H bằng phân số đã tô màu của hình:

Bài làm:

Hình H phần đã tô màu là

Trong các đáp án trên

  • Hình A phần tô màu chiếm
  • Hình B phần tô màu chiếm = $\frac{1}{4}$
  • Hình C phần tô màu chiếm
  • Hình D phần tô màu chiếm = $\frac{1}{2}$

=> Đáp án đúng là B

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021