Giải Câu 1 bài Thương có chữ số 0

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 85 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 8750 : 35 b) 2996 : 28

23520 : 56 2420 : 12

11780 : 42 13870 : 45

Bài làm:

Hình ảnh có liên quan

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021