Giải câu 4 Bài Luyện tập Phép cộng và phép trừ

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 41 - SGK Toán 4:

Tính nhẩm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có năm chữ số.

Bài làm:

Số lớn nhất có 5 chữ số là: 99 999.

Số bé nhất có 5 chữ số là 10 000.

Hiệu giữa số lớn nhất có 5 chữ số và số bé nhất có 5 chữ số là: 99 999 - 10 000 = 89 999.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021