Giải bài tập 2 trang 151 luyện tập sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 151 - sgk toán lớp 4

Người ta dùng số bóng đèn màu nhiều hơn số bóng đèn trắng là 250 bóng đèn. Tìm số bóng đèn mỗi loại, biết rằng tỉ số bóng đèn màu bằng số bóng đèn trắng?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Bài giải:

Theo sơ đồ ta có hiệu số phần bằng nhau là:

5 - 3 = 2 (phần)

Số bóng đèn màu là: 250 : 2 x 5 = 625

Số bóng đèn trắng là: 625 - 250 = 375

Đáp số: Đèn màu 625 bóng

Đèn trắng 375 bóng

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021