Giải bài tập 3 ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 162 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 162 - sgk toán lớp 4

Tìm biết, 23<<31 và là số lẻ chia hết cho 5

Bài làm:

chia hết cho 5 nên có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5;

là số lẻ nên có chữ số tận cùng là 5.

Vì 23<<31 => = 25

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021