Giải câu 5 Bài Hàng và lớp

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 12 - SGK toán 4:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Mẫu: Lớp nghìn của số 832 573 gồm các chữ số: 8,3,2

a, Lớp nghìn của số 603 786 gồm các chữ số:...;...;...

b, Lớp đơn vị của số 603 7865 gồm các chữ số:...;...;...

c, Lớp đơn vị của số 532 004 gồm các chữ số:...;...;...

Bài làm:

a, Lớp nghìn của số 603 786 gồm các chữ số: 6; 0; 3

b, Lớp đơn vị của số 603 7865 gồm các chữ số: 7; 8; 5

c, Lớp đơn vị của số 532 004 gồm các chữ số: 0; 0; 4.

Để học tốt: Trước khi làm bài này, các con nên xem lại phần lí thuyết về hàng và lớp.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021