Giải bài tập 1 trang 171 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 170 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 giờ = ... phút

1 năm = ... tháng

1 phút = ... giây

1 thế kỷ = ... năm

1 giờ = ... giây

1 năm không nhuận = ... ngày

1 năm nhuận = ... ngày

Bài làm:

1 giờ = 60 phút

1 năm = 12 tháng

1 phút = 60 giây

1 thế kỷ = 100 năm

1 giờ = 3600 giây

1 năm không nhuận = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021