Giải câu 3 bài mét vuông

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 65 - sgk toán lớp 4

Để lát nền một căn phòng, người ta đã sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể?

Bài làm:

Diện tích của viên gạch vuông là:

30 x 30 = 900 ()

Diện tích căn phòng là:

200 x 900 = 180000 () = 18 $m^{2}$

Đáp số: 18

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021