Giải câu 1 bài Phép nhân phân số sgk Toán 4 trang 133

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 133 sgk toán lớp 4

Tính

a) b) $\frac{2}{9} \times \frac{1}{2}$

c) d) $\frac{1}{8} \times \frac{1}{7}$

Bài làm:

Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

a) = $\frac{4 \times 6}{5 \times 7}$ = $\frac{24}{35}$

b) = $\frac{2 \times 1}{9 \times 2}$ = $\frac{2}{18}$

c) = $\frac{1 \times 8}{2 \times 3}$ = $\frac{8}{6}$

d) = $\frac{1 \times 1}{8 \times 7}$ =$\frac{1}{56}$

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021