Giải câu 4 bài mét vuông

  • 2 Đánh giá

Câu 4: Trang 65 - sgk toán lớp 4

Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:

Bài làm:

Ta vẽ tấm bìa như sau:

Giải bài mét vuông

Bài giải:

Ta có: Hình chữ nhật MNPQ có:

Chiều rộng là 3cm

Chiều dài là 15 - ( 4 + 6) = 5 cm

Vậy diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

3 x 5 = 15

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

15 x 5 = 75

Vậy diện tích của tấm bìa là:

75 - 15 = 60

Đáp số: 60

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021