Giải câu 2 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 138

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 138 sgk toán lớp 4

Tính

a) ; b) \(\frac{3}{7}-\frac{1}{14}\) c) \(\frac{5}{6}-\frac{3}{4}\)

Bài làm:

Muốn trừ hai phân số khác mẫu, ta quy đồng để cũng mẫu số rồi giữ nguyên mẫu trừ tử cho nhau.

a)

Quy đồng mẫu số:

= \(\frac{23 \times 3}{5 \times 3}\) = \(\frac{69}{15}\)

= \(\frac{11 \times 5}{3 \times 5}\) = \(\frac{55}{15}\)

Trừ hai phân số:

= \(\frac{69}{15}-\frac{55}{15}=\frac{14}{15}\)

Tương tự câu a, ta làm cách ngắn gọn như sau:

b)

c)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021