Giải bài tập 2 trang 172 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 172,173 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

15m2 = ...cm2

m2 =...dm2

103m2 =... dm2

dm2=...cm2

2110dm2 =... cm2

m2 =...cm2

b)

500cm2 = ....dm2

1cm2 = ....dm2

1300dm2 = ....m2

1dm2 = ....m2

60000cm2 =...m2

1cm2 = ....m2

c)

5m29dm2 =....dm2

700dm2 = ....m2

8m250cm2 =....cm2

50000cm2 = ....m2

Bài làm:

Bài 2

a) 15m2= 150000cm2

m2= 10dm2

103m2= 10300dm2

dm2 = 10cm2

2110dm2 = 211000cm2

m2= 1000cm2

b)

500cm2 = 5dm2

1cm2 = dm2

1300dm2 = 13m2

1dm2 = m2

60000 cm2= 6m2

1cm2 = m2

c)

5m29dm2 = 509 dm2

700dm2 = 7m2

8m250cm2 = 80050 cm2

50000cm2 = 5m2

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021