Giải bài Phép nhân phân số sgk Toán 4 trang 132

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Phép nhân phân số trang 132 sgk toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

Ví dụ: Thực hiện phép tính :

Ta có: = $\frac{4 \times 2}{5 \times 3}$ = $\frac{8}{15}$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 133 sgk toán lớp 4

Tính

a) b) $\frac{2}{9} \times \frac{1}{2}$

c) d) $\frac{1}{8} \times \frac{1}{7}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 133 sgk toán lớp 4

Rút gọn rồi tính:

a)

b)

c)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 133 sgk toán lớp 4

Một hình chữ nhật có chiều dài m và chiều rộng $\frac{3}{5}$ m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021