Giải câu 2 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 139

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 139 sgk toán lớp 4

Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều thành 4 tổ. Hỏi :

a) 3 tổ chiếm mấy phần số học sinh của lớp ?

b) 3 tổ có bao nhiêu học sinh ?

Bài làm:

a) Lớp 4A được chia đều thành 4 tổ.

3 tổ chiếm số phần học sinh của lớp là: (phần học sinh của lớp)

Lớp 4A có 32 học sinh, mà 3 tổ chiếm phần học sinh của lớp.

b) Nên số học sinh 3 tổ là của 32.

3 tổ có số học sinh là:

32 x = \(\frac{32 \times 3}{4}\) = \(\frac{4\times 8 \times 3}{4}\) = 8 x 3 = 24 (học sinh)

Đáp số: a) phần học sinh của lớp.

b) 24 học sinh.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021