Giải câu 3 bài tính chất kết hợp của phép nhân

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 61 - sgk toán lớp 4

Có 8 phòng học, mỗi phòng có 15 bộ bàn ghế có 2 học sinh đang ngồi học. Hỏi tất cả bao nhiêu học sinh đang ngồi học?

Bài làm:

Bài giải:

Cách 1:

Số học sinh của mỗi lớp là:

15 x 2 = 30 ( học sinh)

Số học sinh của cả trường là:

8 x 30 = 240 (học sinh)

Đáp số: 240 học sinh

Cách 2:

Số học sinh của trường đó là:

8 x 15 x 2 = 240 ( học sinh)

Đáp số: 240 học sinh

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021