Giải câu 3 Bài Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 20 - SGK Toán 4:

Ghi giá trị của chữ số 5 trong mỗi số ở bảng sau (theo mẫu):

Số45575615 8245 842 769
Giá trị của chữ số 55

Bài làm:

Các con xác định giá trị của chữ số 5 trong mỗi số như sau rồi điền vào bảng nhé:

Giá trị của chữ số 5 trong số 57 là 50.

Giá trị của chữ số 5 trong số 561 là 500.

Giá trị của chữ số 5 trong số 5 824 là 5 000.

Giá trị của chữ số 5 trong số 5 842 769 là 5 000 000.

Số575615 8245 842 769
Giá trị của số 5505005 0005 000 000
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021