Giải câu 1 Bài Yến, tạ, tấn

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 23 - SGK Toán 4:

Viết "2kg" hoặc "2 tạ" hoặc " 2 tấn" vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Con bò cân nặng....;

b ) Con gà nặng......;

c) Con voi cân nặng......

Bài làm:

Các con ước lượng cân nặng của mỗi con vật để xác định cụm từ cần điền vào chỗ trống nhé!

a) Cụm từ cần điền là 2 tạ; Câu hoàn chỉnh là: Con bò cân nặng 2 tạ

b) Cụm từ cần điền là 2 kg; Câu hoàn chỉnh là: Con gà nặng 2kg.

c) Cụm từ cần điền là 2 tấn; Câu hoàn chỉnh là: Con voi cân nặng 2 tấn.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021