Giải câu 2 bài : Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 118

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 118 sgk toán lớp 4

Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng ?

; $\frac{6}{27}$ ;$\frac{14}{63}$ ; $\frac{10}{36}$

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta rút gọn các phân số đã cho, phân số nào có phân số tối giản là thì phân số đó bằng phân số .

Ta có:

;

;

;

.

Vậy các phân số ;$\frac{14}{63}$ bằng phân số $\frac{2}{9}$ .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021