Giải câu 3 Bài Luyện tập Toán lớp 4 trang 55

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 56 - SGK Toán 4:

Cho đoạn thẳng AB = 3 cm (như hình vẽ). Hãy vẽ hình vuông ABCD (có cạnh là AB).

Giải câu 3 Bài Luyện tập - Toán lớp 4 trang 55

Bài làm:

Các con thực hiện các bước trong bài lí thuyết để vẽ hình vuông ABCD như sau nhé:

Giải câu 3 Bài Luyện tập - Toán lớp 4 trang 55

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021