Giải bài tập 4 trang 153 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 153 - sgk toán lớp 4

Năm nay tuổi con ít hơn tuổi bố là 35 tuổi và bằng tuổi. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Bài giải:

Theo sơ đồ ta có hiệu số phần bằng nhau là:

9 - 2 = 7 (phần)

Tuổi con là: 35 : 7 x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi bố là : 35 + 15 = 50 (tuổi)

Đáp số: Con 15 tuổi

Bố 50 tuổi

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021