Giải câu 1 Bài Luyện tập Phép cộng và phép trừ

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 40 - SGK Toán 4:

Thử lại phép cộng:

Giải câu 1 Bài Luyện tập - Phép cộng và phép trừ

b) Tính rồi thử lại (theo mẫu):

35 462 + 27 519; 69 108 + 2 074; 267 345 + 31 925.

Bài làm:

Giải câu 1 Bài Luyện tập - Phép cộng và phép trừ

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021