Giải bài tập 3 trang 151 luyện tập (tiếp) sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 151 - sgk toán lớp 4

Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540 kg. Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gaọ nếp bằng số gạo tẻ.

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Bài giải:

Theo sơ đồ ta có hiệu số phần bằng nhau là:

4 - 1 = 3 (phần)

Số gạo nếp ở cửa hàng là: 540 : 3 x 1 = 180 (kg)

Số gạo tẻ ở cửa hàng là: 540 + 180 = 720 (kg)

Đáp số: Gạo nếp 180 kg

Gạo tẻ 720 kg

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021