Giải bài tập 3 trang 167 sgk toán 42

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 167 - sgk toán lớp 4

Tìm :

Bài làm:

= 1 -

= -

=

= -

= -

=

= +

= +

=

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021