Giải Câu 3 bài Nhân với số có ba chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 73 sgk Toán lớp 4

Tính diện tích của mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 125m

Bài làm:

Diện tích của mảnh vườn là:

125 x 125 = 15625 (m2)

Đáp số: 15625 (m2)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021