Giải bài : Luyện tập Toán lớp 4 trang 89 SGK

  • 1 Đánh giá

Nhằm mục đích luyện tập về lý thuyết cũng như các dạng bài tập của bài : Chia cho số có ba chữ số. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 89 sgk toán lớp 4

Đặt tính rồi tính

a) 54322 : 346 b) 106141 : 413

25275 : 108 123220 : 404

86679 : 214 172869 : 258

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 89 sgk toán lớp 4

Người ta chia đều 18kg muối vào 240 gói. Hỏi mỗi gói có bao nhiêu gam muối?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 89 sgk toán lớp 4

Một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích 7140 (m2), chiều dài 105m.

a) Tìm chiều rộng của sân bóng đá;

b) Tính chu vi của sân bóng đá.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021